Trụ sở chính: Phòng 609/1109, tòa PCC1, Phú Lương, Hà Đông, TP.Hà Nội

Nhà máy SX: Xã Đào Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Hotline: 0948 229 955; 0912 442 390; 0912 622 888

Email: kdvieta@gmail.com – Website: compositevieta.com

Xem thêm