“Chuyên sản xuất nắp hố ga, song chắn rác, nắp bể cáp, ghi gốc cây…”

 

 

Ghi bảo vệ gốc cây

Ghi bảo vệ gốc cây VA-18

1,250,000 

Ghi bảo vệ gốc cây

Ghi bảo vệ gốc cây VA-17

1,300,000 

Ghi bảo vệ gốc cây

Ghi bảo vệ gốc cây VA-16

1,250,000 

Ghi bảo vệ gốc cây

Ghi bảo vệ gốc cây VA-15

1,200,000 

Ghi bảo vệ gốc cây

Ghi bảo vệ gốc cây VA-14

950,000 

Ghi bảo vệ gốc cây

Ghi bảo vệ gốc cây VA-13

1,350,000 

Ghi bảo vệ gốc cây

Ghi bảo vệ gốc cây VA-12

1,400,000 

Ghi bảo vệ gốc cây

Ghi bảo vệ gốc cây VA-11

1,450,000 

Giảm giá!
600,000  420,000 
Giảm giá!
650,000  450,000 
Giảm giá!

Chậu cây cảnh

Chậu composite đáy bầu

1,650,000  1,150,000 
Giảm giá!
1,250,000  950,000 
Giảm giá!
850,000  702,000