Tiêu chuẩn độ dốc rãnh thoát nước & song thoát nước

Tieu Chuan Ve Do Doc 1

Để đạt hiệu quả thoát nước tối ưu, giải quyết hoàn toàn tình trạng ngập úng thì độ dốc rãnh và song thoát nước; song chắn rác có vai trò rất quan trọng.

Trong việc thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước đô thị, chúng ta cần phải tuân thủ theo những quy định và tiêu chuẩn do các Bộ xây dựng; Nhà nước,… đề ra. Chẳng hạn như các rãnh thoát nước thải; thoát nước mưa đô thị cần có độ dốc tối thiểu cần phải là bao nhiêu; song thoát nước cần có lỗ thoát là bao nhiêu… Để giúp bạn hiểu rõ hơn về việc này, Composite Việt Á sẽ cùng thảo luận với các bạn về độ dốc rãnh thoát theo tiêu chuẩn nhé.

Tiêu chí đánh giá rãnh thoát nước

Không chỉ riêng về tiêu chuẩn của độ dốc rãnh thoát; mà các tiêu chuẩn khác về thoát nước; tiêu chuẩn thiết kế; mạng lưới thoát nước bên trong, bên ngoài hoặc song chắn rác đều sẽ được đánh giá dựa trên Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7957:2008. Bảng đánh giá tiêu chuẩn này được xét lại dựa trên cơ sở là Tiêu chuẩn TCXDVN về thoát nước; thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước do bộ Xây dựng đề ra.

rãnh thoát nước

Độ dốc rãnh thoát nước

Độ dốc tối thiểu của rãnh thoát nước

Dựa theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7957:2008 về thoát nước thì độ dốc tối thiểu của rãnh thoát nước đô thị sẽ được quy định như sau:

Rãnh thoát nước trên đường mặt lát Atphan: sẽ có độ dốc tối thiểu là 0,003.
Rãnh thoát nước trên đường mặt lát đá dầm hoặc đá tảng: sẽ có độ dốc tối thiểu là 0,004.
Rãnh thoát nước trên đường mặt được rải cuội, sỏi: sẽ có độ dốc tối thiểu là 0,005.

rãnh thoát nước mặt

Tiêu chuẩn về độ dốc

Vật liệu mặt đường, song thoát nước khác nhau thì độ dốc tối thiểu rãnh thoát sẽ khác nhau?

Loại vật liệu lát đường là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đến hệ số dòng chảy. Mà hệ số dòng chảy chính là tỷ lệ độ dày của dòng nước chảy ở một thời gian bất kỳ đối với lượng mưa rơi tương ứng ở một thời gian nào đó. Có nghĩa rằng loại vật liệu lát; vật liệu song thoát nước sẽ gây tác động lên độ dày của dòng chảy.

Và hệ số dòng chảy là một trong những đơn vị gây tác động đến lưu lượng nước mưa sẽ có thể thoát thông qua rãnh thoát nước đó.

Song Thoat Nuoc Vieta3

Rãnh thoát nước

=> Mỗi đường lát loại vật liệu khác nhau sẽ có được lưu lượng nước mưa tính toán thoát ra khác nhau. Vì vậy, các rãnh cống thoát nước trên mỗi loại đường khác nhau cần phải có độ dốc tối thiểu. Việc đó nhằm đáp ứng khả năng thoát ra lưu lượng nước tính toán trước đó.

Sao phải thiết kế độ dốc tối thiểu cho rãnh thoát nước?

Với các tiêu chuẩn trong bảng Tiêu chuẩn Quốc Gia về thoát nước đã nêu như trên; Mỗi loại rãnh đường sẽ có độ dốc khác nhau. Việc xây dựng rãnh có độ dốc tối thiểu đạt tiêu chuẩn đồng nghĩa với việc đáp ứng được tốc độ thoát nước tối thiểu; giúp cho hệ thống rãnh vận hành hiệu quả; có khả năng thoát lưu lượng nước mưa đã được tính toán từ trước.

Song Thoat Nuoc Vieta2

Tiêu chuẩn xây rãnh thoát nước

Vậy nên, điều đó có thể đáp ứng được quy chuẩn về khả năng thoát nước tiêu chuẩn mà Nhà nước đã đề ra trước đó. Ngoài tiêu chuẩn về độ dốc rãnh thoát, tiêu chuẩn của song thoát nước cũng là 1 yếu tố quan trọng, giúp việc thoát nước đạt hiệu quả tối ưu

Trên đây là những thông tin cơ bản về tiêu chuẩn độ dốc rãnh thoát nước. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tiêu chuẩn khác về rãnh thoát nước; song thoát nước; song chắn rác; tấm thoát nước. Để hiểu rõ hơn nữa các bạn có thể tham khảo tại compositevieta.comvietaco.vn, sanxuatcomposite.net. Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Hotline/Zalo: 0948 229 955; 0948129 955

0948 229 955
TRANH GAO VIET-GIFT